• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

چارت -

 1. A

  جزوه دانلود چارت - اجزای تشکیل دهنده ساختمان

  دانلود چارت - اجزای تشکیل دهنده ساختمان در این قسمت چارتی کاربرای از اجزای تشکیل دهنده ی ساختمان در اختیارتان قرار داده شده است که شامل : ایمنی و کلیات ، مراحل مختلف یک ساختمان ، عملیات بازدید ؛ پیاده کردن نقشه ها ، ابزار آلات بنایی ، پی ها و انواع آنها ، ساختمان های بتنی و اجزای تشکیل دهنده ،...
بالا