• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

ارتباط

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی ارتباط نماد های شهری با هویت شهر ها

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی ارتباط نماد های شهری با هویت شهر ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد بررسی ارتباط نماد های شهری با هویت شهر ها مطالبی را ارائه می دهد ، که هدف از این بررسی معرفی نماد های مناسب برای شهر ، تعیین جایگاه نماد های شهری در میان توده های...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - ارتباط سینما و معماری

  دانلود مقاله آموزشی - ارتباط سینما و معماری در این مقاله ی آموزشی در مورد ارتباط سینما و معماری به طور کامل توضیح داده شده است . سینما هنری چند بعدی ، ماهیت سینمایی تجربه معماری ، توصیف سینمایی معماری ، ارتباط بین سینما و معماری ، عصر مجازی شدن ، صدا - دوربین و معماری ، فضا در معماری و سینمای...
بالا