• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کاشت درخت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - گودال های سنتی - کاشت درخت

  دانلود مقاله مدیریت شهری - گودال های سنتی - کاشت درخت جایگزین کردن درختان ، جا به جا کردن درختان ، فاصله ایمن از ساختمان های جانبی ، فواصل حفاظتی درختان ، سد های حفاظتی ، مجوز حذف یا جایگزینی درختان ، پوشاندن درختان ، استفاده از حفاظ یا قیم گذاری ، اضافه نمودن اصلاح کنندگان خاک ، اندازه ی گودال...
بالا