• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

اسلامی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری -قاعده لاضرر در شهر سازی اسلامی

  دانلود مقاله طراحی شهری -قاعده لاضرر در شهر سازی اسلامی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مهندس محمد کاظم سیفیان از دانشکده ی هنر های زیبا تهیه و تنظیم شده است و در آن مطالبی کاربردی و مفید از مبحث قاعده ی لاضرر و رعایت آن در اصل معماری و شهر سازی اسلامی ؛ را...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - رویکرد پروژه محور اسلامی و تامین مالی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - رویکرد پروژه محور اسلامی و تامین مالی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به رشته ی مدیریت شهری بوده و به طور کامل در خصوص رویکرد پروژه محور اسلامی و تامین مالی پروژه های شهری توضیحاتی را ارائه می دهد . تعریف عمومی تامین مالی پروژه محور ،...
 3. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس معماری اسلامی

  دانلود جزوه آموزشی - درس معماری اسلامی جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به درس تخصصی معماری اسلامی بوده و به به طور کامل در مورد معماری اسلامی ایران توضیح می دهد . آثار معماری در شیوه ی اصفهانی ، شیوه ی آذری و آثاری معماری این شیوه ، شیوه ی رازی و انواع پوشش ها و نمونه بنا های این...
 4. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - معماری اسلامی

  دانلود جزوه آموزشی - معماری اسلامی جزوه ای به صورت خلاصه از درس معماری اسلامی و معماری ایران در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است . یزدی بندی ، کاربندی و رسمی بندی ، روش اجرای گنبد دو پوسته ، گنبد ها و اجزای آنها ، تاغ و تویزه ، انواع تاغ ها ، روش ها ی اجرای تویزه ، قوس ها و انواع آنها...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه معماری اسلامی - مقبره علاءالدین ورامین

  دانلود پروژه معماری اسلامی - مقبره علاءالدین ورامین پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به درس معماری اسلامی ایران بوده و در مورد بنای تاریخی مقبره علاءالدین ورامین توضیحات کاملی را شرح می دهد . سبک و روش سلجوقی» ، سبک ساختمان این بنا ، گنبد مخروطی شکل بنا ، آجر تراشیده ، با فاصله‌ای...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه معماری - معماری اسلامی - گرمابه ها

  دانلود پروژه معماری - معماری اسلامی - گرمابه ها پروژه ی معماری که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به درس معماری اسلامی بوده و گرمابه ها را مورد بررسی قرار می دهد و در مورد چند نمونه از گرمابه ها به طر کامل توضیحاتی را ارائه می دهد . نورگیری و تهویه ، استخریا چاله حوض ،...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - دستاورد های معماری مدارس اسلامی

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی دستاورد های معماری مدارس اسلامی مقاله ای که در این قسمت ازخانه معماری قرار داده شده است در مورد بررسی دستاورد های معماری مدارس اسلامی مطالبی را ارائه می دهد و یک نمونه ی موردی را که مسجد و مدرسه ی غیاثیه خرگرد است را مورد مطالعه قرار داده شده است ؛پیشینه تاریخی مدارس...
بالا