• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

استخرها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - ضوابط طراحی استخرها

  دانلود مقاله آموزشی - ضوابط طراحی استخرها انواع استخرها ، طراحی کاسه استخر ، نازک کاری داخل استخر ، رنگ آميزي ، سيستم هاي سرريزآب كاسه استخر ، سرريز توكار ، سيستم سرريز هم سطح ، حاشيه ( محوطه ) استخر ، مجراي تخليه آب ، لبه استراحت پا ، نشانه گذاري استخر ، رطوبت ، مواد شیمیایی ، شرايط بهداشتي ،...
بالا