• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

اثر دیوار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - اثر دیوار در بارگذاری لرزه ای و طراحی

  دانلود مقاله آموزشی - اثر دیوار در بارگذاری لرزه ای و طراحی اثرات مثبت و منفی دیوار پر کننده ی آجری ، مدول یانگ مصالح بنایی ، پهنای بادبند معادل ، مدل سازی در نرم افزار SAp - 2000 ، پیچش ، ستون کوتاه در ساختمان سه بعدی ، منظم بودن در ارتفاع ، ضریب رفتار ساختمان ، ترکیب سیستم ها در ارتفاع ،...
بالا