• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

اکوتک

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - معماری تک و اکوتک

  دانلود مقاله آموزشی - معماری تک و اکوتک در این قسمت ازخانه ی معماری مقاله در زمینه ی معماری های تک و اکوتک قرار شده است . زیست اقلیمی و پایداری ؛ هدف از معماری اکوتک ؛ هدف معماری اکوتک ؛ معماری اکوتک و هدف حفظ محیط زیست ؛ بهبود کیفیت معماری ؛ سبک نرال ؛ اکوتک و رابطه اکوتک با طبیعت ؛ اصول فکر و...
بالا