• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

با مفهوم

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - آشنایی با مفهوم کانسپت

  دانلود جزوه آموزشی - آشنایی با مفهوم کانسپت این جزوه ی آموزشی جهت آشنایی با مفهوم کانسپت و کاربرد آن در معماری قرار داده شده است و توضیحات کامل ؛ اربردی و مفیدی را در این زمین ارائه می دهد . شرايط محيطي و باورها ، چگونگي هدايت جمعيتي بزرگ ، کانسپت هاي برنامه اي ، معماري روم باستان ،...
بالا