• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

با محاسبات

 1. A

  کتاب دانلود کتاب - آشنایی با محاسبات جوش

  دانلود کتاب - آشنایی با محاسبات جوش کتابی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد محاسباتی که برای جوش ها در جوشکاری سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد به طور کامل توضیحات کاربردی و مفیدی را ارائه می دهد . ارزش جوش ، تنش مجاز جوش کارگاهی ، سطح مقطع هر بال ، تنش ناشی از...
بالا