• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

با شهر سالم

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - آشنایی با شهر سالم

  دانلود مقاله آموزشی - آشنایی با شهر سالم مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است جهت بررسی و آشنایی با شهر سالم مطالبی را ارائه می دهد . حداقل دخالت به شرایط طبیعی ، حداکثر تنوع ، ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و منابع ، شاخص شهری ، راهکار های مربوط به افزایش آگاهی مردم از مسائل...
بالا