• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بافت فرسوده

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی توسعه پایدار درساماندهی بافت فرسوده

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی توسعه پایدار درساماندهی بافت فرسوده مقاله ای که در اینقسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی ار در مورد بررسی تحقق توسعه پایدار ( بعد کالبدی ) درساماندهی بافت فرسوده مطالبی را شرح می دهد . مبانی نظری تحقیق ، دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده ، شاخص...
بالا