• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بازرسی جوش

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش

  دانلود مقاله آموزشی - فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش فرآیند های متداول جوشکاری در ساختمان ، اصول جوشکاری قوسی ، مدار جوشکاری ، اتصال قطب ها ، جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار ؛ انواع روپوش الکترود ، ضخامت روپوش الکترود ها ، عوامل مهم جوشکاری ، مزایا ی جوشکاری با الکترود روپوش دار ، معایب جوشکاری...
بالا