• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بنا

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - خصوصیات تاریخی بنا

  دانلود مقاله آموزشی - خصوصیات تاریخی بنا مرمت بنا ، خصوصیات معماری صفوی ، خصوصیات معماری بنا ، دیوار ، کف ، مصالح مورد استفاده در بنا ، مشخصات فیزیکی بنا ، حجره متاهیلین ، محل قرار گیری کلاس درسدر زمستان و تابستان ، فضای ورودی ، محل ورودی ، هندسه ساختار ، قرینه سازی ، معماری منظر بنا ، نشانه...
بالا