• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بر مشارکت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت شهری را بررسی و رتبه بندی می نماید که در آن شهرداری منطقه ی 2 تبریز به عنوان نمونه ی موردی مورد بررسی قرار داده شده است...
بالا