• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بر طراحی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها

  دانلود مقاله طراحی شهری - مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط خانم سولماز حسینیون ( کارشناس ارشد معماری) ؛ تهیه و تنظیم شده است وتوضیحاتی کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها ارائه می دهد . جنبه های کیفی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده فضای شهری ، انواع خیابان ها ، خیابن های عبوری ، تعریف پیاده راه ، تجهیزات محدوده های پیاده ، طراحی مناسب سطوح ، درختان و پوشش گیاهی ، مکان یابی مسیر پیاده ، توقعات موردی از پیاده راه ، ایستایی و پویایی ، نفوذ پذیری و .... مطالب و...
بالا