• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

برنامه ی safe

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - تحلیل و طراحی پی منفرد با برنامه SAFE - امن خانی

  دانلود جزوه آموزشی - تحلیل و طراحی پی منفرد با برنامه ی SAFE - امن خانی جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است به طور کامل در مورد تحلیل و طراحی پی منفرد با برنامه ی SAFE مطالبی را ارائه می دهد . مشخصات پی ( ابعاد پی ، وزن واحد حجم ، مدول الاستیسیته ، مقاومت فشاری بتن ، ضریب پواسون ، مقاومت...
بالا