• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بررسی بحث شهروندی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی بحث شهروندی

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی بحث شهروندی شكل گيري واژه ي شهروند ، حقوق شهروندي ، حقوق شهري ، حقوق داخلي عمومي ، شهروندي دموكراتيك ، زندگي خصوصي و فعاليت هاي اجتماعي ، رابطه ی متقابل با دولت ، بهبود فرصت هاي شهروندي و اعمال حقوق و ايفاي وظايف در راه ترويج مشاركت و ... مطالب و مضوعات مورد بحث...
بالا