• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بتنی کوتاه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - رفتار دیوار های برشی بتنی کوتاه

  دانلود مقاله آموزشی - رفتار دیوار های برشی بتنی کوتاه در این مقاله آموزشی در مورد بررسی تاثیر مشخصات المان مرزی در رفتار دیوار برشی بتنی کوتاه ، به طور کامل شرح داده شده است . راستی سنجی نتایج ، متغیر های پاسخ و معرفی مدل ها ، نتایج تحلیل ، مقایسه ی نتایج تحلیل ، ایجاد المان مرزی ، بار محور ،...
بالا