• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بهای تمام شده

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - سیستم حسابداری بهای تمام شده - برنامه ریزی راهبردی

  دانلود مقاله تخصصی - سیستم حسابداری بهای تمام شده - برنامه ریزی راهبردی این مطلب توضیحاتی را در مورد استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده بر مبنای برنامه ریزی راهبردی به طور جامع شرح می دهد که در ان سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان به صورت موردی مورد مطالعه قرار داده شده است . ارزیابی مالی...
بالا