• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

بهسازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - تامین منابع مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری

  دانلود مقاله تخصصی - تامین منابع مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری منافع جاری ، طراحی اوراق سرمایه گذاری نوسازی شهری با عایدات متقارن و تصادفی ، ارکان مشارکت سهام دار پروژه ، انتشار اوراق سهام پروژه ، انتشار اوراق مشارکت ، نحوه ی بهره مندی از بازار سرمایه ی توسعه ی شهری ایران ، تشکیل شرکت های...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی اهميت و لزوم بهسازی مسيل های شهری

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی اهميت و لزوم بهسازی مسيل های شهری در مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است به بررسی اهميت و لزوم بهسازی مسيل های شهری باتوجه به عوامل هیدرولوژیک، زيست محيطی، قانونی، اجتماعی واقتصادی پرداخته شده است و توضیحاتی را در این زمینه ارائه می دهد . مسیل شهری ، خصوصیات...
 3. A

  مجله/نشریه دانلود نشریه 345 - راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود

  دانلود نشریه 345 - راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود در این قسمت از خانه ی معماری نشریه ی شماره ی 345 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصتاح تقویتی است برای دانلود و مطالعه قرار داده...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - تقویت ، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها

  دانلود مقاله آموزشی - تقویت ، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها در این مقاله ی آموزشی در مورد تقویت ، ترمیم ، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان به طور کامل مطالبی را ارائه می دهد و توسط آقای مهندس علی جلالی مارنانی تهیه و تنظیم شده است . بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی ، هدف...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP

  دانلود مقاله تخصصی - تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP در این مقاله در مورد تقویت سازه های بتنی با مصالح FRP ( مفاهیم و کاربرد ) ، به طور کامل توضیح داده شده است . فلسفه ی تقویت سازه های بتنی و روش های آن ، ضعف های رایج در سازه های بتنی ، دلایل تقویت سازه های بتنی ، مفهوم بهسازی لرزه ای...
بالا