• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

دانشکده معماری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مطالعات معماری - سرانه دانشکده معماری

  دانلود مطالعات معماری - سرانه دانشکده معماری در این قسمت از خانه ی معماری استاندارد های و سرانه ی مربوط به دانشکده ی معماری و فضا های مورد نیاز آن قرار داده شده است . در این مطالعات با کلیه ی فضا های مورد نیاز در یک دانشکده ی معماری ، تعداد فضا های مورد ناز و ابعاد و استاندارد ها و ظرفیت های...
بالا