• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

دفترچه

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود دفترچه محاسبات سازه - طراح سازه - مهندس جعفری

  دانلود دفترچه محاسبات سازه - طراح سازه - مهندس جعفری در این قسمت از خانه ی معماری می توانید یک دفترچه ی محاسبات سازه که توسط یک طراح سازه به نام مهندس احمد رضا جعفری تهیه و تنظیم شده است را دانلود و استفاده نمایید . سازه ی نا منظم ، تنش مجاز خمشی مقاطع ، بار مرده ی طبقات ، تنش مجاز خاک زیر پی ،...
 2. A

  جزوه دانلود جزوه - دفترچه راهنمای نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه ای

  دانلود جزوه - دفترچه راهنمای نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه ای این دفترچه ی محاسبات مربوط به دفتر کنترل ساختمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - آبان ماه 1387 - می باشد و نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه را مطرح می کند . نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه ( سازه های بتنی ،...
بالا