• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

دینامیک 07

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس دینامیک 07

  دانلود جزوه آموزشی - درس دینامیک 07 جزوه ای دست نویس از آموزش درس دینامیک ( آبان 1384 ) ؛ را می توانید در این قسمت دانلود و مطالعه نمایید . دینامیک ذره ؛ حرکت ذره ؛حرکت مستقیم الخط ذره ؛ قانون کار و انرژی ؛ تغییر در انرژی ارتجاعی یا فنر ؛ فضای ممتنم خطی در راستای افق ؛ بارگذاری به روش استاتیک ؛...
بالا