• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

دینامیکی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - طراحی دینامیکی سازه

  دانلود جزوه آموزشی - طراحی دینامیکی سازه در این قسمت به طور کامل در مورد آنالیز لحظه به لحظه بر اساس تاریخچه ی زمانی شرح می دهد . مراحل کار در برنامه ی seismosignal ، برخی نکات مهم قبل از پردازش داده ها برای تحلیل دینامیکی به روش تاریخچه زمانی ، مراحل پرداخت داده ها در برنامه excel ، مراحل...
بالا