• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

در ایران

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران - اطهاری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران - اطهاری مطلبی در زمینه ی مدیریت شهری در خصوص اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است . این مقاله توسط آقای کمال اطهاری تهیه و تنظیم شده است و توضیحات کاربردی و مفیدی را در ان زمینه ارائه می دهد...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی و مقایسه مدیریت شهری در ایران و جهان

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی و مقایسه مدیریت شهری در ایران و جهان مطلبی در زمینه ی بررسی و مقایسه مدیریت شهری در ایران و جهان برای مطالعه در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است . برنامه ریزی شهری و جغرافیا ، وظایف مدیریت شهری ، مدیریت شهری در جهان ، مدیریت شهری در کشور های توسعه یافته ،...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود آیین نامه و ضوابط - آیین نامه بتن در ایران

  دانلود آیین نامه و ضوابط - آیین نامه بتن در ایران در ان قسمت از خانه ی معماری می توانید آیین نامه ی بتن را که در ایران از آن استفاده می شود را دانلود و مطالعه نمایید. کلیه ی ضوابط و آیین نامه های مورد استفاده در بتن در آن ذکر شده است . ستون های تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی ، حداکثر فاصله ی...
بالا