• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

در بافت فرسوده

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده

  دانلود مقاله شهرسازی - بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده این مقاله ی شهرسازی مطالبی را در مورد بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده ارائه می دهد که در آن محله ی سیروس مورد بررسی قرار گرفته است . تحول در محله و عوامل موثر در آن ، جذب مردم برای مشارکت ، قانون تملک ،...
بالا