• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

در دوربین

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - تحلیل قابلیت هندسی تصاویر در دوربین هوایی رقومی

  دانلود مقاله آموزشی - تحلیل قابلیت هندسی تصاویر در دوربین هوایی رقومی معرفی دوربین رقومی عکسبرداری هوایی ، مزایای سنجیده ، دوربین 8 لنزی ، مشخصات عمومی دوربین ، اندازه فیزیکی پیکسل ، واحد زخیره سازه اطلاعات و معیار صحت هندسی نقشه ، عوامل موثر بر صحت هندسی تهیه نقشه به روش فتگرامتری هوایی ،...
بالا