• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

در محیط شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - طبیعت و حیوانات در محیط شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - طبیعت و حیوانات در محیط شهری محیط های شهری و قطع ارتباط با طبیعت ، گسترش فضای سبز در شهر ها و مناطق پیرامونی ، چشم انداز های مناسب ، کاهش آلودگی صدا ، بهبود کیفیت هوا ، بستر بیابانی و خشک کشور ایران ، پارک های حیوانات و باغ وحش ها ، موزه های تاریخ طبیعی ، دایر کردن...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - امنیت در محیط شهری - کالبدی و طراحی

  دانلود مقاله شهرسازی - امنیت در محیط شهری - کالبدی و طراحی مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است مطالبی را درخصوص آشنایی با موضوعا امنیت در محیط شهری ارائه می دهد . موضوع بحث در این مقاله ی شهر سازی تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای پارامتر های کالبدی و طراحی می باشد و توضیحات کامل و...
بالا