• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

در سازمانها

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها

  دانلود جزوه آموزشی - بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها مهمترين منافع مديريت بهره وري فراگير ، اصول مديريت بهره وري فراگير و مزاياي استفاده از آن ، حوزه هايي که مديران ارشد بايد در ارتباط با سازمانش ، دشواريها در ارتباط با شاخصها و چگونگي غلبه بر آنها ، ده اصل براي تشخيص شاخصها يا نسبتها ،...
بالا