• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

در شهر های جدید

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تعیین تراکم در شهر های جدید

  در تعیین تراکم شهر ها جدیددانلود مقاله شهرسازی - تعیین تراکم در شهر های جدید اصول و نظریه های شهرسازی در ارتباط با تراکم ؛ اصول و معیار های هنجار های عام , راهبرد , مشکلات و تنگناها در تعیین تراکم شهر های جدید ، امکانات در تعیین تراکم شهر های جدید ، عناصر کالبدی - فضایی ، عناصر زیست محیطی ،...
بالا