• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

در شهرداری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - درآمد و تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران

  دانلود مقاله شهرسازی - درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد آسیب شناسی و در آمد های حاصل از تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران مطالبی را ارائه می دهد . مقدمه و تبیین مفهوم تخلفات ساختمانی ، تخلفات ساختمانی در قانون...
بالا