• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

درجا

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی -اجرای شمع بتنی درجا

  دانلود مقاله آموزشی -اجرای شمع بتنی درجا انواع شمع بتنی درجا ، مراحل اجرای شمع درجای بتنی در یک نگاه ، ابعاد ، نوع زمین مناسب ، انجام مطالعات ژئوتکنیک ، آماده سازی محل حفاری ، نشانه گذاری محل اجرای شمع ، انتخاب مدل دستگاه حفاری ، استقرار دستگاه حفاری ، استفاده از گل شبونیت یا مواد مشابه ،...
بالا