• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

درآمد پایدار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مالیات ارزش زمین - درآمد پایدار شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مالیات ارزش زمین - درآمد پایدار شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به مدیریت شهری بوده و در مورد مالیات ارزش زمین و روشی برای تحقیق در آمد پایدار شهری توضیحاتی را ارائه می دهد که مربوط به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران...
بالا