• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

درس متره و برآورد

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود پروژه معماری - پروژه درس متره و برآورد ساختمانی

  دانلود پروژه معماری - پروژه درس متره و برآورد ساختمانی پروژه ای کامل و کاربردی را از درس متره و برآورد ساختمانی را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و استفاده نمایید . کلیه ی فصول مربوط به این پروژه بر اساس دفترچه ی فهراست بهاء ، تهیه و تنظیم شده است و به طور دقیق هر یک از فصل های...
بالا