• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

دیوار های xps

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - استفاده از دیوار های XPS

  دانلود مقاله تخصصی - استفاده از دیوار های XPS در این مقاله ی تخصصی تاثیر استفاده از دیوار های XPS بر طراحی سازه و وزن آن مورد ارزیابی قرار داده شده است و یک ساختمان هفت طبقه با سزاه فلزی را تحلیل نموده است . بار های بهره برداری ، بار پارتیشن ها ، بارگذاری زلزله ، تعیین ضریب اهمیت ساختمان ، تعیین...
بالا