• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

دیوار های

 1. A

  جزوه دانلود مقاله آموزشی - بررسی عملکرد دیوار های برشی بتنی توخالی

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی عملکرد دیوار های برشی بتنی توخالی در مقاله ی آموزشی که در این قسمت از خانه معماری قرار داده شده است , توضیحات کاربردی را در زمینه ی بررسی عملکرد دیوار های برشی بتنی تو خالی ارائه می دهد . مطالب این مقاله شامل : انتخاب مدل ؛ مقاومت پیچشی ؛ مقاومت خمشی ، مقومت برشی ؛...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - رفتار دیوار های برشی بتنی کوتاه

  دانلود مقاله آموزشی - رفتار دیوار های برشی بتنی کوتاه در این مقاله آموزشی در مورد بررسی تاثیر مشخصات المان مرزی در رفتار دیوار برشی بتنی کوتاه ، به طور کامل شرح داده شده است . راستی سنجی نتایج ، متغیر های پاسخ و معرفی مدل ها ، نتایج تحلیل ، مقایسه ی نتایج تحلیل ، ایجاد المان مرزی ، بار محور ،...
بالا