• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

dynamic

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - دینامیک Dynamic

  دانلود جزوه آموزشی - دینامیک Dynamic سینماتیک ذرات ( حرکت در فضا ، سیستم مختصات دو بعدی ، حرکت بیش از یک ذره و .... ) ، راه حل های تحلیلی ، سرعت و شتاب ، حرکت نسبی ، حرکات وابسته ، حرکت ذرات روی مسیر منحنی ، سیستم مختصلت کارتزین ، حرکت پرتابه ، سیستم مختصات قطبی ، حالت خاص در سیستم مختصات قطبی...
بالا