• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

فضا

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - شناخت فضا

  دانلود مقاله طراحی شهری - شناخت فضا مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در مورد شناخت فضا در اختیارتان قرار می دهد . امنیت و پاریداری ، فضا و ارتباطات درونی ، شهرسازی و وظیفه شکل دادن به فضا ؛ زمان در هنر و معماری ؛ تجربه آگاهی از فضا ؛ عناصر انسان ساخت ؛ عناصر...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - جنسیت و تاثیر آن بر کیفیت فضا

  دانلود مقاله مدیریت شهری - جنسیت و تاثیر آن بر کیفیت فضا در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ی مدیریت شهری دیگری در مورد جنسیت و تاثیر آن بر کیفیت فضا جهت دانلود و اسنفاده ی کاربران گرامی قرار داده شده است و مطالب کاملی و کاربردی را در خصوص رویکرد تحلیلی به مقوله ی جنسیت و تاثیر آن در کیفیت فضا...
بالا