• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

فضای شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - طراحی فضای شهری - فرآیند اجتماعی و مکانی

  دانلود مقاله طراحی شهری - طراحی فضای شهری - فرآیند اجتماعی و مکانی در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی طراحی شهری و شهرسازی قرار داده شده است که توسط آقای علی مدنی پور گرد آوری شده است و توضیحاتی را در زمینه ی طراحی فضای شهری و نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی به همراه کله ی جزئیات...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهر سازی - هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار

  دانلود مقاله شهر سازی - هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در زمینه ی هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار ؛ ارائه می دهد . مفهوم و ویژگی های دموکراسی ، دموکراسی از نظر سیاسی ، ویژگی های عمومی دموکراسی ، مفاهیم و...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - تحلیل فرمال فضای شهری

  دانلود مقاله طراحی شهری - تحلیل فرمال فضای شهری مقاله ای در زمینه ی طراحی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که می توانید آن را بهصورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید . این مقاله توسط خانم مهرناز مولوی تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در زمینه ی تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری مقاله ی دیگری در زمینه ی شهرسازی و طراحی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و در آن در خصوص بررسی نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری توضیحاتی جامع و کاربردی ارائه شده است . این مقاله ی شهرسازی مربوط...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - نیرو ها و شکل گیری فضای شهری

  دانلود مقاله طراحی شهری - نیرو ها و شکل گیری فضای شهری مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است توسط آقایان دکتر علی سلطانی و احمد علی نامداریان تهیه و تنظیم شده است و در آن به بررسی و مطالعه ی تاثیر نیرو های مختلف در شکل گیری فضای شهری پرداخته شده است . نیرو های موثر بر تحولات شهری ، مفهوم...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری و آشتی توسعه و پایداری ارائه شده است که در این مقاله موضوع با تاکید بر طراحی...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - درس تحلیل فضای شهری - شهرسازی

  دانلود پروژه دانشجویی - درس تحلیل فضای شهری - شهرسازی پروژه ی این قسمت خلاصه ا از کتاب راهنمای طراحی فضایی شهری را ارائه می دهد . جنبه های کلیدی طراحی شهری ، طراحی برای تغییر ، درک و دریافت متن ، حس مکان ، روش بهینه ، درک دسترسی ها و ارتباطات موجود ، ساختار شهری ، رفت و آمد در فضای شهری و سفر...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - تحلیل فضای شهری - گروه معماری

  دانلود مقاله آموزشی - تحلیل فضای شهری - گروه معماری جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت می باشد و توسط آقای مهندس خسرو آبادی گرد آوری شده است- بهار 1388 - و به طور کامل در مورد تحلیل فضای شهری مطالب مفیدی را ارائه می دهد . تحلیل فضا های شهری...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - تاثیرات ساباط در سرمایش فضای شهری

  دانلود مقاله آموزشی - تاثیرات ساباط در سرمایش فضای شهری مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است در مورد تاثیر ساباط در سرمایش فضای شهری مناطق گرم و خشک ایران مطالب مفیدی را شرح می دهد . تعریف ساباط ؛ تیپولوژی شکلی و عملکردی ساباط ، دسته بندی تیپولوژیک ساباط ، ساباط عنصری کارکردی ، فراهم نمودن...
بالا