• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

فضا های شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - فرهنگ در طراحی فضا های شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - فرهنگ و طراحی فضا های شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی کاربردی در زمینه ی بررسی فرهنگ و نقش فرهنگ در طراحی فضا های شهری ارائه می دهد . این مقاله به صورت کوتاه و مختصر مطالب مفیدی را در زمینه ی فرهنگ و طراحی فضا های شهری ارائه می دهد ...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - پیش نیاز خلق فضا های شهری امن

  دانلود مقاله طراحی شهری - پیش نیاز خلق فضا های شهری امن در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای کامل و کاربردی در زمینه ی طراحی شهری قرار داده شده است که در آن به بررسی پیش نیاز خلق فضا های شهری امن پرداخته شده است . نیاز به ایمنی ، ایمنی و طراحی شهری ، طراحی شهری و تغییرات کالبدی ، محیط کالبدی ،...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - ارتقاء کیفیت فضا های شهری - فاضلی

  دانلود مقاله طراحی شهری - ارتقاء کیفیت فضا های شهری - فاضلی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در خصوص شهرسازی و طراحی شهری قرار داده شده است توسط خانم مهندس فاطمه فاضلی تهیه و تنظم شده است و اطلاعات کاملی را در خصوص اراتقاء کیفیت فضا های شهری در سواحل کشور کانادا در اختیارتان قرار می دهد...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - عوامل موثر بر سرزندگی فضا های شهری

  دانلود مقاله آموزشی - عوامل موثر بر سرزندگی فضا های شهری مقاله ی دیگری در زمینه ی رشته ی شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و اطلاعاتی را در زمینه ی بررسی عوامل موثر بر سرزندگی فضا های شهری ( خلق یک فضای شهری سر زنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده ) ؛ در اختیار کاربران...
بالا