• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

فضای

 1. A

  کتاب دانلود کتاب - راهنمای طراحی فضای شهری

  دانلود کتاب - راهنمای طراحی فضای شهری رفع موانع ، جنبه های کلیدی طراحی شهری ، درک و دریافت متن ، حس مکان ، رفت و آمد در فضای شهری و سفر های شهری ، محل عبور عابر پیاده ، شبکه های کاربری سازگار ، جذب به آینده کاربری ، زنده کردن حاشیه ها ، تراکم ، هرم تراکم ، تراکم و زمان ، استفاده از عناصر خورشید...
بالا