• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

فرسوده

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - توسعه خلاق در بافت های فرسوده

  دانلود مقاله شهرسازی - توسعه خلاق در بافت های فرسوده مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به بررسی توسعه خلاق بافت های فرسوده است . مفهوم توسعه خلاق بافت های فرسوده ، معرفی دو نمونه تجربی جهانی توسعه خلاق ، ازبین بردن کاربری های ناسازگار ، مشارکت مردمی ، زیبایی شناسی...
بالا