• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کیفیت زندگی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - سنجش کیفیت زندگی و مدل پیشنهادی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - سنجش کیفیت زندگی و مدل پیشنهادی گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری ، بعد کمی زندگی انسان ، محققان علوم انسانی ، کلان شهر های کنونی ، بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر ، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست ، چگونگی جمع آوری زباله ها ؛ شاخص های توسعه ی انسانی و ... مطالب و...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی ابعاد کیفیت زندگی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی ابعاد کیفیت زندگی این مقاله توسط آقای امین فرجی ملائی و خانم آزاده عظیمی ؛ تهیه و تنظیم شده است و در آن به بررسی و تحلیل نواحی شهری ایران و تحلیل ابعاد کیفیت در آن نواحی پرداخته شده است . شاخص های کیفیت زندگی شهری ، آمار ها و اطلاعات موجود ، سنجش میزان برخورداری...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - مطالعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی

  دانلود مقاله طراحی شهری - مطالعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی حیطه ی کیفیت زندگی و سنجش آن ، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون ، مراقبت های بهداشتی ، سطح زندگی و پیشرفت های مادی ، تغییر در سطح درآمد مردم ، روابط اجتماعی ، شادمانی خانوادگی ، تفاوت های ناحیه ای ، رفتار های ناهنجار اجتماعی و ...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر

  دانلود مقاله طراحی شهری - وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر قرار داده شده است و در آن به مطالعه و سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان پرداخته شده است . در این مقاله ی طراحی شهری گنبد قابوس به...
بالا