• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کیفیت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر سید حسین بحرینی ، آقای دکتر منوچهر طبیبیان تهیه و تنظیم شده است و توضیحاتی را در خصوص مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری ، به طور کامل ارائه می دهد . معیار های ارزیابی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مفهوم کیفیت در زندگی شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مفهوم کیفیت در زندگی شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط خانم دکتر صدیقه لطفی از دانشگاه مازندران ، تهیه و تنظیم شده است و در آن مطالبی را در مورد مفهوم کیفیت در زندگی شهری ، تعاریف ، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری ؛ به طور کامل و...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - شاخص های برنامه ریزی طراحی کیفیت زندگی شهری

  دانلود مقاله طراحی شهری - شاخص های برنامه ریزی طراحی کیفیت زندگی شهری در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی بررسی و مطالعه ی شاخص های برنامه ریزی طراحی کیفیت زندگی شهری که توسط آقای تقوایی تهیه و تنظیم شده است ؛ را می توانید به صوت رایگان دانلود مطالعه نمایید . در این مقاله ی تخصصی...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - ارتقاء کیفیت فضا های شهری - فاضلی

  دانلود مقاله طراحی شهری - ارتقاء کیفیت فضا های شهری - فاضلی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در خصوص شهرسازی و طراحی شهری قرار داده شده است توسط خانم مهندس فاطمه فاضلی تهیه و تنظم شده است و اطلاعات کاملی را در خصوص اراتقاء کیفیت فضا های شهری در سواحل کشور کانادا در اختیارتان قرار می دهد...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - کاهش کیفیت محیط شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - کاهش کیفیت محیط شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را خصوص بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری , به طور کامل ارائه می دهد . راهکار های ارتقاء کیفیت ارزش های محیطی در محدوده ی سکونتی نواب ؛ بهداشت محیط ؛ امنیت محله , آلودگی هوا ؛...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طرای شهری - مولفه های کیفیت طراحی شهری

  دانلود مقاله طرای شهری - مولفه های کیفیت طراحی شهری مقاله ای از طراحی شهری که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در خصوص مولفه های کیفیت طراحی شهری به طور کامل توضیح می دهد . این مقاله ی طراحی شهری توسط آقای کوروش گلکار گردآوری شده است . حالت وجودی یفیت طراحی شهری ، کیفیت...
بالا