• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

جلوگیری از جرایم ا

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - رویکرد جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی

  دانلود مقاله آموزشی - رویکرد جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معمار قرار داده شده است مطالبی در زمینه ی رویکرد جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی و در زمینه ی رویکرد موثر در کاهش جرم و ترس از جرم در محیط های شهری ارائه شده است . فرصت های نظارت طبیعی یا غیر...
بالا