• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

جهت توسعه پایدار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - برنامه ریزی میان مدت جهت توسعه پایدار

  دانلود مقاله شهرسازی - برنامه ریزی میان مدت جهت توسعه پایدار مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است در مورد ارائه مدل برنامه ریزی میان مدت دوچرخه سواری در راستای تو سعه ی پایدار مطالبی را ارائه می دهد و محدوده ی مرکزی شهر اصفهان را به عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار می دهد . معرفی محدوده ی...
بالا