• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

جزوه -

 1. A

  جزوه دانلود جزوه - دفترچه راهنمای نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه ای

  دانلود جزوه - دفترچه راهنمای نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه ای این دفترچه ی محاسبات مربوط به دفتر کنترل ساختمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - آبان ماه 1387 - می باشد و نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه را مطرح می کند . نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه ( سازه های بتنی ،...
 2. A

  جزوه دانلود جزوه - فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور

  دانلود جزوه - فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور در این قسمت می توانید فرهنگ لغات و واژگان نظام فنی و اجرایی کشور را دانلود و مطالعه نمایید. این لغات در چند فص واژه های مدیریت پروژه ، سیستم های مدیریت پروژه، روش های اجرا ، مبانی مطالعات و طراحی ، ضوابط ، مشخصات فنی و اجرایی، ضوابط کنترل کیفی ،...
بالا