• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کيسه هاي پلاستيکي

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - ضرورت کاهش و جايگزيني استفاده از کيسه هاي پلاستيکي در هنگام خريد

  دانلود مقاله مدیریت شهری - ضرورت کاهش و جايگزيني استفاده از کيسه هاي پلاستيکي در هنگام خريد مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در خصوص بررسی و مطالعه ی ضرورت جايگزيني و کاهش استفاده از کيسه هاي پلاستيکي در هنگام خريد و همچنین راهکاري کنترلي جهت و کاهش دور ريز...
بالا