• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

آلودگی صوتی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - آلودگی صوتی در فضا های شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - کاهش آلودگی صوتی در فضا های شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای محمد رضا شیخ کاظم تهیه و تنظیم شده است . مطلبی که در اینمقاله مطرح شده است مباحثی را در مورد استفاده از تکنیک های معماری فضاهای سبز برای کنترل و کاهش آلودگی صوتی در...
بالا