• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

آلومینیم

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - نما های آلومینیم کامپوزیت

  دانلود مقاله آموزشی - نما های آلومینیم کامپوزیت در این قسمت از خانه ی معماری در مورد نما هایی که به وسیله آلومینیوم های کامپوزیت طراحی شده است توضیح داده شده است . ورق های کامپوزیت ، مشخصات فنی ورق های کامپوزیت ، آلومینیم کامپوزیت پانل ، کلیات روش های نصب ، تکانه های حرارتی ، اطلاعات خاص نصب ،...
بالا